การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     บทความ/เอกสาร
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ไฟล์เอกสารสำนักแผนฯ
      บุคลากร
      เกี่ยวกับเรา
     องค์ประกอบแผนฯ 5 ปี
     แผนยุทธ์ศาสตร์ฯ
     โครงการ
     ติดต่อหน่วยงาน
     เว็บบอร์ด
 

  บทความ / เอกสารต่างๆ
  
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สำนักแผนและพัฒนา    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 440000    
โทร : 043-222-951 โทรสาร : 043-226-823