การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     neunic2019
     ติดต่อสอบถาม
     เว็บบอร์ด
 

  ประชาสัมพันธ์
"แจ้งรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ กรณีการแพร่ระบาด COVID-19"
 
 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NEUNIC2020)
เรื่อง "นวัติกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน"
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
การประชุมจะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอไปเป็นการประชุมออนไลน์แทน
ทั้งนี้รายละเอียดของรูปแบบนำเสนอจะแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์การประชุมต่อไป

Due to the coronavirus (COVID-19) epidemic situation,
ICE 2020 will be organized as online conference instead.
The details of the presentation will be announced on the conference website. 

วันที่ลงข้อมูล : 05 เมษายน 2563 เวลา : 08:17:36 
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823