การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     neunic2019
     ติดต่อสอบถาม
     เว็บบอร์ด
 

  ประชาสัมพันธ์
"ให้เจ้าของบทความเข้าตอบแบบสอบถาม"
 
 
เพื่อให้การจัดส่งเอกสารไปยังเจ้าของบทความที่ส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ NEUNIC2020 ถูกต้อง จึงขอให้เจ้าของบทความ เข้ากรอกแบบสอบถามเพื่อจัดส่งเอกสารได้ที่ ลิงค์ http://wow.in.th/e8hk หรือ scan QR ตามภาพ 

วันที่ลงข้อมูล : 16 พฤษภาคม 2563 เวลา : 06:31:51 
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823